Αρχική Πιστοποίηση IQCert

Πιστοποιητικό

Στην κτηνοτροφική μας μονάδα έχει απονεμηθεί πιστοποιητικό αξιολόγησης International Quality Certification.


International Quality Certification